Algemene Ledenvergadering 2017

Uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering 2017 en nieuwjaarsborrel

Graag nodigt het Bestuur van Tennisvereniging Swaegh al haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering en opening van het nieuwe seizoen.

Vrijdag   20 januari  2017
19.30 u. staat de koffie klaar
20.00 u. aanvang vergadering
21.30 u. hopen we met velen het glas te kunnen heffen op het nieuwe jaar; dat het in alle opzichten een mooi, gezond en sportief jaar mag worden.

De agenda en notulen van de ALV 2016 worden t.z.t. nog gemaild.

December 2016, Margriet van Gorp, secretaris

weihnachtsschmuck-tennisball