Jeugdcommissie

De jeugdcommissie (JC) van tv Swaegh bestaat uit een aantal vrijwilligers die zeer betrokken is bij het reilen en zeilen van de club, in het bijzonder de jeugd.

Zij inspireren en organiseren de gang van zaken bij de jeugd. Dit houdt in dat er regelmatig vergaderingen plaatsvinden waarin o.a. gebrainstormd wordt over leuke activiteiten. Hiermee probeert de JC om samen met de jeugd het plezier in de tennissport te beleven en te vergroten.

Het streven is om zoveel mogelijk zogenaamde “hulpouders” in te kunnen schakelen die ondersteuning bieden bij de verschillende activiteiten die het gehele jaar worden georganiseerd. Hierdoor raken de ouders ook meer betrokken bij de sportbeleving van hun kind(eren).

Taken Jeugdcommissie:
– Het bedenken, organiseren en uitvoeren van activiteiten voor de jeugd
– Het (tijdig) informeren van jeugdleden over de aanstaande activiteiten
– Het werven en behouden van jeugdleden
– Het promoten van jeugdactiviteiten
– Het promoten van de tennisvereniging via o.a. schooltennis
– Het motiveren van ouders van jeugdleden om te helpen bij het organiseren van de jeugdactiviteiten van hun kind(eren)
– Het fungeren als aanspreekpunt voor jeugdleden en ouders
– Het meedenken met het bestuur en adviseren over jeugdaangelegenheden
– Het communiceren met de trainer(s) en het bestuur
– Het begeleiden van de competitie voor de jeugd

Activiteiten die door de JC worden georganiseerd zijn o.a.:
– Oliebollentoernooi
– Worldtour (competitie)
– Schooltennis
– Open Dag
– Openingstoernooi
– Ouder/kind toernooi
– Scholentoernooi
– Clubkampioenschappen
– Halloween toernooi
– Blacklight toernooi

Zoals eerder aangegeven is het streven om zoveel mogelijk “hulpouders” in te kunnen schakelen. De JC is daarom op zoek naar enthousiaste ouders die willen helpen en ondersteunen bij de diverse activiteiten. Voor meer informatie kunt u mailen naar onze jeugdcommissie: jc@tvswaegh.nl of spreek een van de commissieleden even aan.