Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de voorzitters van de diverse grote commissies. Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur nog ongeveer drie keer overleg.

bestuur

v.l.n.r.: Margriet van Gorp (secretaris), Guido Mantel (voorzitter), Hans van Westen (communicatie), Simone Gerretsen (penningmeester), Paul de Jong (OHC), Mirella Rood (KC), Leo de Vries (WTC).
Ontbrekend op de foto: Ivo Duijkers (jeugdcommissie).