Het bestuur

Het bestuur wordt gevormd door het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de voorzitters van de diverse grote commissies. Het bestuur komt ongeveer zes keer per jaar bijeen.
Daarnaast heeft het dagelijks bestuur nog ongeveer drie keer overleg.

Dagelijks Bestuur:

Voorzitters commissies:
Onderhoudscommissie: Paul de Jong en Peter Booij
Kantinecommissie: Mirella Rood
WTC: Leo de Vries
Jeugdcommissie: Ivo Duijkers
Communicatie: Muriel Buis