Lid worden

Bij TV Swaegh kun je voor het gehele jaar lid worden of alleen voor de wintermaanden. We hebben geen wachtlijst, dus je kunt direct lid worden.  Ieder seniorlid is verplicht om elk jaar taakdiensten te verrichten. Deze zijn onderverdeeld in zomer- en winterdiensten. Zie ook: Kantinecommissie

Jaarlidmaatschap
• Lidmaatschap van april t/m maart
• Inclusief KNLTB-lidmaatschap
• Deelname aan clubactiviteiten en open toernooien
• Contributie: € 110,- voor senioren, € 60,- voor jeugdleden
• Inschrijfgeld eenmalig: € 10,- voor senioren, € 5,00 voor jeugdleden
• Wordt zonder opzegging automatisch verlengd

Winterlidmaatschap
• Lidmaatschap van 1 oktober t/m 31 maart
• Contributie: € 50,- voor senioren, € 25,- voor junioren
• Inschrijfgeld: € 5,00
• Per winter opnieuw aanvragen

Zomerlidmaatschap
• Lidmaatschap van 1 april t/m 30 september
• Contributie: € 65,- voor senioren, € 35,- voor junioren
• Inschrijfgeld: € 5,00
• Per zomer opnieuw aanvragen

Competitielidmaatschap
• Lidmaatschap per competitie
• Contributie: € 25,-
• Per competitie opnieuw aanvragen

Contributiebetaling
De contributie wordt in de tweede week van januari automatisch geïncasseerd. Indien u hier geen gebruik van maakt, dient u de contributie zelf voor 15 januari over te maken op NL98RABO0376853476 o.v.v. uw naam en adres.

Subsidie training
Wanneer je als jeugdlid in de winter in de Koedshal tennisles neemt bij All-in, draagt TV Swaegh € 1,00 per lesuur bij aan het lesgeld!

Direct inschrijven? Klik hier voor het inschrijfformulier.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de ledenadministrateur Gustav Haring: 
ledenadministratie@tvswaegh.nl

Gustav Haring