Discussie rookbeleid 7 november

Uitnodiging voor alle leden, vooral ook de rokers onder ons!

Woensdag 7 november 20:00 uur: DISCUSSIE OVER HET ROOKBELEID

Op weg naar een Rookvrije Generatie

Het aantal rookvrije sportverenigingen is flink gegroeid: vanaf 1 september zijn in Nederland meer dan 550 sportclubs rookvrij, terwijl dat er vorig jaar nog ruim 150 waren. Deze stijging is mede te danken aan de steun van de vijf grote buitensportbonden (KNVB, KNKV, KNHB, Atletiekunie en KNLTB) en inzet door gemeenten, die bijdragen aan een Rookvrije Generatie. Dat zoveel clubs ervoor kiezen rookvrij te worden past bij de grote maatschappelijke steun voor rookvrije sport. Maar liefst 8 op de 10 Nederlanders wil dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn.

Inmiddels zijn ruim 200 voetbalclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij. Maar hockey is relatief gezien het hardst op weg: met 110 clubs is meer dan een derde van alle hockeyclubs rookvrij. De meeste rookvrije sportclubs bevinden zich in Zuid-Holland, Noord-Holland en Gelderland.

Op weg naar een Rookvrij TV Swaegh

Zoals ook in onze beleidsnota van januari 2018 is opgenomen, streven ook wij als tennisvereniging naar een rookvrije toekomst voor onze club.
Dat wil niet zeggen dat we van de een op de andere dag, op elk moment van de dag en op het gehele terrein een volledig rookverbod zullen invoeren.
TV Swaegh pretendeert immers gezelligheid hoog in het vaandel te hebben en voor veel rokers hoort een sigaretje daarbij. Zeker op de momenten dat er ook alcohol geschonken wordt.

Toch willen we een stap in de rookvrije richting maken. Maar hoe?

Graag willen we daar met jullie over in gesprek om er in de jaarvergadering van 2019 een besluit over te kunnen nemen met elkaar. Wij willen jullie, en dan met name ook de rokers onder ons!, uitnodigen om hier met elkaar over in gesprek te komen:

Woensdag 7 november 20:00 uur in de kantine.

September 2018
Het Bestuur TV Swaegh

Guido, Simone, Margriet, Mirella, Peter, Ivo, Hans, Leo