12jan2018

Algemene Leden Vergadering 2018 en Nieuwjaarsborrel

Vanaf 8:00 pm

bij Clubgebouw TV Swaegh

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering 2018 en Nieuwjaarsborrel

Graag nodigt het Bestuur van Tennisvereniging Swaegh al haar leden uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering en opening van het nieuwe seizoen.


Vrijdag   12 januari  2018

19.30 u. staat de koffie klaar
20.00 u. aanvang vergadering
21.30 u. hopen we met velen het glas te kunnen heffen op het nieuwe jaar; dat het in alle opzichten een mooi, gezond en sportief jaar mag worden.


Binnenkort zijn de agenda en notulen van de ALV 2017 in te zien op de website.

We hopen natuurlijk op een grote opkomst. Tot dan!