Onderhoudsdag zaterdag 4 maart – geen tennis mogelijk

Beste leden,
morgen vind de jaarlijkse onderhoudsdag plaats.
Er kan dus zaterdag helaas niet getennist worden.