Op weg naar een Rookvrije Generatie

Onder het landelijke programma ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ wil ook de KNLTB tennisverenigingen stimuleren naar een rookvrije toekomst toe te werken. Toegewerkt zou moeten worden naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken.

In dat kader had TV Swaegh woensdag 7 november een bijeenkomst georganiseerd. De bijeenkomst bracht slechts weinig mensen naar de kantine.

Negen mensen waren echter wel voldoende om over alle mogelijkheden met elkaar in discussie te gaan.

Vervolgens is daarover verder gediscussieerd in de kantinecommissie en in het algemeen bestuur.

Graag willen wij de uitkomst hiervan met jullie delen.

  • een volledig rookverbod is voor onze vereniging niet aantrekkelijk. Het gezelligheidsaspect van onze vereniging is groot en vooral bij de na-zit of bij publiek willen mensen ergens een sigaretje kunnen opsteken.
  • Omdat binnen afzienbare tijd bij wet waarschijnlijk totaal rookverbod voor sportverenigingen verwacht wordt, is het niet handig om nog te investeren in aparte voorziening voor rokers, zoals asbaktegels of afdakje.
  • Tijdens jeugd-evenementen geldt behalve een alcoholverbod ook een rookverbod voor het hele terrein.
  • Ook buiten de jeugdevenementen om geldt er een verzoek om niet te roken in het zicht van kinderen.
  • In het hele gebouw geldt een rookverbod
  • Omdat veel niet-rokers, vooral ook ex-rokers, last van rook kunnen hebben, geldt er een verzoek om niet te roken in het portiek voor de ingang en op het terras, wanneer daar mensen zitten. Zeker met overkapping.
  • Van kantinecommissie en kantinedienst kan niet verwacht worden, dat ze ten aanzien van deze punten handhavend moeten optreden; zie deze aandachtspunten als een vriendelijk verzoek; het gaat om een proces van bewustwording.  Zelfs de meest fervente rokers onder ons zijn van mening dat de jeugd er niet mee moet beginnen en dat we elkaar niet tot last willen zijn.
  • Iedereen wordt geacht zijn peuken in een afvalbak te gooien. Bij de bar is een asbak verkrijgbaar; na gebruik legen en weer inleveren.

Bestuur, december 2018