Op weg naar een Rookvrije Generatie

Onder het landelijke programma ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ wil ook de KNLTB
tennisverenigingen stimuleren naar een rookvrije toekomst toe te werken. Toegewerkt zou moeten worden naar een
samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de
verleiding om te gaan roken.

In
dat kader had TV Swaegh woensdag 7 november een bijeenkomst georganiseerd. De
bijeenkomst bracht slechts weinig mensen naar de kantine.

Negen mensen waren echter wel voldoende om over alle mogelijkheden met
elkaar in discussie te gaan.

Vervolgens is daarover verder gediscussieerd in de kantinecommissie en in
het algemeen bestuur.

Graag willen wij de uitkomst hiervan met jullie delen.

 • een volledig rookverbod is voor onze vereniging
  niet aantrekkelijk. Het gezelligheidsaspect van onze vereniging is groot en
  vooral bij de na-zit of bij publiek willen mensen ergens een sigaretje kunnen
  opsteken.
 • Omdat binnen afzienbare tijd bij wet
  waarschijnlijk totaal rookverbod voor sportverenigingen verwacht wordt, is het
  niet handig om nog te investeren in aparte voorziening voor rokers, zoals
  asbaktegels of afdakje.
 • Tijdens jeugd-evenementen geldt behalve een
  alcoholverbod ook een rookverbod voor het hele terrein.
 • Ook buiten de jeugdevenementen om geldt er een
  verzoek om niet te roken in het zicht van kinderen.
 • In het hele gebouw geldt een rookverbod
 • Omdat veel niet-rokers, vooral ook ex-rokers,
  last van rook kunnen hebben, geldt er een verzoek om niet te roken in het
  portiek voor de ingang en op het terras, wanneer daar mensen zitten. Zeker met overkapping.
 • Van kantinecommissie en kantinedienst
  kan niet verwacht worden, dat ze ten aanzien van deze punten handhavend moeten
  optreden; zie deze aandachtspunten als een vriendelijk verzoek; het gaat om een
  proces van bewustwording.  Zelfs de meest
  fervente rokers onder ons zijn van mening dat de jeugd er niet mee moet
  beginnen en dat we elkaar niet tot last willen zijn.
 • Iedereen wordt geacht zijn peuken in
  een afvalbak te gooien. Bij de bar is een asbak verkrijgbaar; na gebruik legen
  en weer inleveren.

Bestuur, december 2018