Spelen met leden van andere verenigingen

Er is in de Algemene Leden Vergadering al een aantal malen de vraag gekomen om om af en toe met leden van andere  tennisverenigingen op onze banen te kunnen tennissen.

Er bestaat een mogelijkheid om dit via de KNLTB en Afhangbord.nl te regelen, maar dit is een nogal omslachtig gebeuren. Ik heb met een aantal voorzitters/bestuursleden van omliggende verenigingen overleg hierover gehad. De interesse hiervoor was, zal maar zeggen, divers en er zijn wat gemengde gevoelens hierover bij de diverse bestuurders.

Als bestuur van T.V. Swaegh hebben we besloten onze leden wel de mogelijkheid te bieden om te kunnen spelen met niet leden, wel met de voorwaarde dat er een T.V. Swaegh lid speelt met de andere persoon(en) en dat de andere persoon(en) lid is van een tennisvereniging en in het bezit is van een KNLTB pas.

Nu zijn de banen op ons park natuurlijk vaak bezet met eigen leden en op deze tijden zal dan ook niet gespeeld mogen worden met niet leden (uiteraard wel met een introductiepas).

De regeling geldt daarom  tijdens de “dal-uren” op de banen van onze vereniging.

Afhangen door niet-leden zal niet lukken met ons digitale systeem, maar op de aangegeven tijden zal men ook niet vaak worden af gehangen.

Tijden dat men met andere personen mag tennissen welke wel in het bezit zijn van een KNLTB pas, maar geen lid van T.V. Swaegh zonder dat daarvoor een introductiepas voor aangevraagd behoeft te worden zijn:

Door de week van maandag tot vrijdag overdag van 8.00 tot 18.00 (toernooien uitgezonderd).

In het weekend op zaterdag en zondag (uitgezonderd competitie of toernooien) van 8.00 tot 23.00

Bij overschrijden van fair use van deze regeling (verkapt lidmaatschap) kan het bestuur de gastspeler uitsluiten.

Wij hopen zo onze leden in hun wensen tegemoet te komen en ze, ook met andere KNLTB leden, nog meer tennisplezier te laten hebben.

We zullen deze nieuwe regeling in januari voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering.

Bij wijze van proef geldt de regeling dit jaar al.

Namens het dagelijks bestuur,

Guido Mantel

Voorzitter T.V. Swaegh