Van de KC

Taakdienstindeling

Dit jaar hebben we weer gewerkt met 2 taakdienstroosters: 1 voor de zomer en 1 voor de winter. Het is de bedoeling dat iedereen 2 diensten in het zomerrooster draait en 1 in de winter. Afgelopen jaar was het zo dat het zomerrooster snel vol zat en niet iedereen de diensten kon inzetten. Deze zijn doorgezet naar de winter, zodat we in de wintermaanden ook vaker doordeweeks de kantine kunnen bemannen. Er zijn nu nog 60 personen die niet aan hun taakdienstplicht hebben voldaan en er staan nog 9 diensten te vervullen in maart 2018. Ondanks herhaalde mails vanuit de KC wordt er helaas niet op gereageerd. Dat is lastig werken voor de KC. Langs deze weg daarom nogmaals een oproep voor de mensen die nog geen taakdienst hebben gedraaid dit seizoen, om deze laatste taken in te vullen. Bij vragen of problemen mag je altijd contact opnemen.

Ook willen we aangeven dat, indien men niet kan op een ingeplande taakdienst, je zelf verantwoordelijk bent voor het regelen van vervanging. Dat is niet de taak van de KC.

 Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Barvrijwilligers doen belangrijk werk. Zij zorgen ervoor dat clubleden na het tennissen nog gezellig samen van een hapje en een drankje kunnen genieten. Maar dat brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. De Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) biedt barmedewerkers de kennis om op een goede manier met die verantwoordelijkheid om te gaan.
Alcoholgebruik door jongeren onder de achttien jaar, alcoholmisbruik, rijden onder invloed: we willen dat hoe dan ook voorkomen. Bovendien schrijft de Drank- en Horecawet voor dat verenigingen die alcohol schenken en daarvoor een vergunning hebben, over gekwalificeerd barpersoneel moeten beschikken. Daarom ontwikkelde de KNLTB enkele jaren geleden in samenwerking met NOC*NSF en andere sportbonden, de IVA. De IVA wordt gratis online aangeboden aan (potentiële) barmedewerkers.

Hoe werkt het? In de IVA lees je wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Als je die informatie hebt gelezen en bekeken, wordt je kennis getoetst aan de hand van twintig vragen. Slaag je voor de toets, dan kun je direct je certificaat printen. Daarnaast wordt je nog een certificaat gemaild. De vereniging houdt een registratie bij van gekwalificeerde barmedewerkers.

De toets is in zijn geheel niet moeilijk dus als je hem nog niet hebt gedaan, en je draait bardiensten, doe dan de test! Noem als mailadres kc@tvswaegh.nl dan komt hij direct bij de vereniging terecht! De link: https://www.nocnsf.nl/IVA